“WILL” VE “BE GOING TO” KULLANIMI

Will” ile “be going to” kullanımı zaman zaman karıştırılmaktadır. Aralarındaki farkı şu şekilde açıklayabiliriz:

Anlık verilen kararlarda “will” kullanılır. Bir işin gelecekte yapılması ile ilgili size bir soru sorulduğunda ve gelecekle ilgili anlık verdiğiniz kararlarda “will” kullanmalısınız.

Planlanmış veya kesin gözü ile bakılan durumlarda “be going to” kullanılır.

Örnekler
– Your husband phoned where you were out.
-Ok. I’ll call him back. -Your husband phoned where you were out. -Yes, I know. I’m going to call him back.