PREPOSITIONS (EDATLAR) – “ON”

Prepositions (edatlar) Türkçe’de kelimelerin sonlarında görülürken İngilizce’de ilgili kelimelerden önce kullanılır. Preposition’ların kullanımı ile ilgili belirli kurallar yoktur ve birçokları birden fazla anlamlarda kullanılabilir. Bunun için çok fazla örnek görülmesi gerekir.

On (time)
Günler ve tarihler için
The course begins on 7 January and ends on 4 April
I’ll see you on Friday
The train left on time.

Konuşurken günlerden önce kullanılan “on” edatını kullanmayabiliriz
I’ll see you on Friday veya I’ll see you Friday