BLUE KELİMESİNİN FARKLI ANLAMLARI

Ingilizce bir şeyler okurken, dinlerken blue kelimesini gördüğümüzde aklımıza ilk gelen mavi, mavilikler olsa da farklı anlamlarla da karşımıza çıkabiliyor.

Out of the blue: hop diye, aniden, damdan düşercesine

My boss phoned out of the blue, haven’t spoken to him in over three weeks!

A bolt from (or out of) the blue :Hiç beklenmedik bir olay/ haber, umulmadık şey tepeden inme.

The cure of covid-19 will be a bolt from the blue all over the world


Once in a blue moon
Kırk yılda bir, nadiren

That kind of chance comes once in a blue moon.