BEGIN & START

Başlamak anlamına gelen “begin” ve “start” kelimeleri birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak “begin” daha resmi (formal) durumlarda kullanılır. Her ikisi de fiildir. “Begin” düzensiz (irregular) fiildir.
Örnek cümleler:

When did you begin learning English?

The meeting didn’t start until 9 pm.

Teknik, teknoloji ile ilgili cümlelerde “begin” kullanılmaz, “start” kullanılır.

Press this button to start the printer.