an able

Dün okuduğum bir yazıda “ able person” ifadesi karşıma çıktı.
Sözlüklerde  “  able-bodied person” olarak göreceğimiz bu ifade fiziki
olarak sağlıklı , her hangi bir özürü bulunmayan insanları anlatmak için
kullanılır.
She was the able-bodied and reasonably intelligent.
able- minded person,  zeki, kararlı, kuvvetli akli melekeleri olan
kişiler için kullanılır.
My brother is the able-minded, his decisions are always on the right.

Bu ifadeler 1700’lü yıllarda yazılmış metinlerde karşımıza çıkabilecek
bu ifadeler günümüz İngilizcesi’nde çok fazla kullanılmaz. “able -bodied
person” yerine healthy person, healthy man or woman kullanılırız. Aynı
şekilde “able-minded” yerine, smart, intelligent  tercih edilir