UNDER VE BELOW ARASINDAKİ FARK

Below” ile “under” anlam olarak aynıdırlar,  ikisi de altında anlamına gelir. Kullanımlarında farklılar vardır. “Under” daha geniş kullanımı vardır.

* The boy is sitting under the  tree.
* The company is under new management.
* The candidates have to be able to think under pressure
* He can’t go alone because he is under 18 years.
*What did you wear under the coat?

“Below” daha çok sıcaklık, yükseklik vb. durumlarda kullanılır.
* The sun disappears below the horizon
* The land is below the level of the sea
* The temperature is going to drop below 5°C